Kusů: 0 ks
Cena: 0,00 Kč s DPH

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryHlavní menu

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryÚvod

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryO nás

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAktuality

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAkční nabídka

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySlužby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOdborné informace

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Obecné

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Tlak

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Teplota

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vytápění

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vzduchotechnika

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Termografie

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Měření CO2 oxidu uhličitého

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryObchodní podmínky

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKontakty

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryInspekční a měřící technika, kominické potřeby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryMĚŘÍCÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryINSPEKČNÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKOMINICKÉ POTŘEBY

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVODA-TOPENÍ-PLYN

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVZDUCHOTECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTechnické kartáče

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPIRÁLOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTOČENÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÁLCOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTALÍŘOVÉ, DISKOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOKRUŽNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPECIÁLNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryRUČNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryJednoúčelové stroje

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÝROBA MALÍŘSKÝCH VÁLEČKŮ

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySTŘÍHÁNÍ KARTÁČ. MATERIÁLU

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryODJEHLOVÁNÍ, LEŠTĚNÍ

Volejte nám na číslo:
+420 565 323 076
Novinky emailem
Kontakty
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Náspem 1993
Pelhřimov 393 01
Woehler TV

Woehler TV

1. Základní pojmy a definice:

Tlak je odvozená veličina, při jejímž měření lze vyjít ze dvou základních definic:

1. tlak p definovaný jako síla F působící kolmo na plochu S, matematicky vyjádřeno

                                                   p = F / S = (m ∙ g) / S         [Pa]

kde je    F - síla [N] 
              S - plocha [m2
              m - hmotnost [kg] 
              g - tíhové zrychlení  [m/s2

2. tlak p definovaný prostřednictvím hydrostatického sloupce kapaliny o hustotě ρ a výšce h (g je zemské gravitační zrychlení) 

                                                   p = h ρ g         [Pa]

kde je    h - výška tekutiny [m] 
              ρ - hustota [kg/m3
              g - tíhové zrychlení  [m/s2

Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa). Hodnota tlaku se obvykle udává proti dvěma základním vztažným hodnotám, a to k absolutnímu nulovému tlaku nebo k barometrickému tlaku (tlak vzduchu v daném místě měření), anebo se měří rozdíl (diference) tlaků, z nichž žádný se neshoduje s barometrickým tlakem.

                          foto

                absolutní tlak - je tlak měřený od absolutní tlakové nuly
                barometrický tlak - tlak vzduchu v daném místě měření
                přetlak - měří se od barometrické tlaku, jeho hodnota je vyšší, než je hodnota barometrického tlaku                   
                podtlak -  měří se od barometrické tlaku, jeho hodnota je nižší, než je hodnota barometrického tlaku       
                celkový tlak - je roven součtu statického a dynamického tlaku 
                statický tlak - měří se kolmo k proudění tekutiny 
                dynamický tlak - je funkcí rychlosti, empiricky vyjádřeno  

                                                     pd= ( ρ w2 ) / 2         [Pa]

Protože se vyskytují ještě jiné jednotky, je připojena převodní tabulka. 

Rozdělení snímačů tlaku (tlakoměrů):

Podle velikosti měřeného tlaku a podle použití, lze snímače tlaku (tlakoměry) rozdělit na: 

a) snímače vakua - k měření velmi malých absolutních tlaků
b) snímače malých podtlaků - tahoměry
c) snímače přetlaků - manometry
e) snímače diferenčních tlaků - k měření tlakových rodílů